Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit twee vertegenwoordigers van het personeel en uit twee vertegenwoordigers van de ouders. De MR vergadert ongeveer 1 keer in de 8 weken. Wil je als ouder lid worden van de MR, dan moet je kind minimaal 1 jaar naar school gaan.

Zaken die voor alle scholen van de vereniging gelden, worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Een lid van onze MR heeft zitting in de GMR. Dus je begrijpt: de MR heeft grote invloed op het beleid van de school van je kind. Een actieve betrokken MR is goed voor de kwaliteit van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op school. Kom gerust naar ons toe als je vragen hebt of iets wilt weten.  De MR wordt gevormd door: Martine Metsemakers, Gerdia Punter, Barbara Eissens en Patrick Snitjer.
De laatste MR notulen leest u hier.

Schoolcommissie

Het doel van de schoolcommissie is om, binnen het kader van de statuten en doelstelling van onze vereniging VCOMOG, mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
De belangrijkste functies van de schoolcommissie zijn:

1) Vertegenwoordiging van de ouders van de school
2) Klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner voor directeur en team
3) Adviesorgaan richting bestuur

De schoolcommissie wordt gevormd door de volgende ouders; Aruna Bachoe, Alrik Meihuizen, Marieke van der Ploeg, Martijn Feenstra, Miranda Remkes en Tonke Frans.