Aanmelden

Je kiest als ouder voor je kind(eren) een school waar ze zich prettig en veilig voelen. Een fijne school met een goede sfeer waar iedereen zijn mooie zelf mag zijn. De basisschool is immers een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor jou als ouder. Weet je dat je in de loop van de jaren je kind in totaal 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van een basisschool? Een fijne school kies je dan ook met zorg. 

Een kijkje komen nemen?

 
Wij nodigen je van harte uit om eens een kijkje bij ons te komen nemen om te proeven hoe het er bij ons aan toe gaat. Je kunt hiervoor contact opnemen met de directeur. We vertellen je graag wat we als school te bieden hebben en geven je graag een rondleiding.

Bij de aanmelding van kinderen waarbij op voorhand vaststaat dat er voor een adequate begeleiding speciale aanpassingen in materiële en/of onderwijskundige sfeer noodzakelijk zijn, volgt de school een uitgebreide aanmeldingsprocedure. Deze procedure is er op gericht alle betrokkenen zo goed mogelijk recht te doen om naar iedereen zo verantwoord mogelijk te werk te gaan.

Kies je voor onze school?


Na het kennismakingsgesprek met de directeur besluit je of je wel of niet een aanmeldformulier in ontvangst wilt nemen. Als je voor onze school kiest, ontvangen we dat formulier graag terug op school. Vervolgens neemt de leerkracht van groep 1 contact met je op voor het maken van twee wenafspraken voordat je kind bij ons start.