Oudertevredenheidsonderzoek

De mening van de ouders vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van onze school. Daarom voeren we om het jaar jaar een enquête uit waarin ouders hun mening kunnen geven over de gang van zaken op allerlei terreinen. Dit doen wij met de Succes!Spiegel. Als school krijgen we een 7,8 als rapportcijfer. 
De enquête vindt u hier