Sociaal Emotioneel Leren

Bij ons op school leren de kinderen niet alleen vakken als lezen en rekenen, maar leren ze ook over wat het is om mens te zijn. Voor ons een zeer belangrijk aspect van ons onderwijs!

Het gaat immers om levensvaardigheden waarbij kinderen emoties bij zichzelf en de ander leren kennen, ze weten om te gaan met deze emoties, voor anderen zorgen, verstandige beslissingen nemen, gezonde relaties kunnen hanteren en uitdagende situaties effectief kunnen oplossen. We werken hierbij met Kwink: een methode met een doorgaande lijn van groep 1-8 voor sociale en emotionele ontwikkeling. Ons beleid is gericht op dat ieder kind zich veilig en prettig voelt. Dit hebben we omschreven in ons Anti-pestprotocol in te zien op school.