Ouderbetrokkenheid


Een goede samenwerking tussen ouders en school bepaalt veel. Kinderen leren immers meer als de ouders positief betrokken zijn bij dat leren en bij de school. Met een goede samenwerking zorgen we ervoor dat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op de manier die het beste bij hem of haar past. Door elkaar te kennen en te spreken, van elkaar te leren en te delen, zorgen we voor een veilige en duidelijke omgeving. Zodat elk kind met een glimlach naar school kan gaan.

Wij zijn trots te vermelden dat we het ouderbetrokkenheids certificaat 3.0 van onderwijsadviesbureau CPS uitgereikt hebben gekregen. Zij hebben geconstateerd dat we als school en ouders goed samen werken om het leren en de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school!Voor meer informatie over ouderbetrokkenheid van het CPS verwijzen we graag naar de site: CPS Ouderbetrokkenheid 3.0.