Overblijven op school

Tussen de middag is er de mogelijkheid om je kind op school te laten overblijven. Onder toezicht van één of twee ouders wordt er met de kinderen gezamenlijk gegeten. Als iedereen klaar is, mogen de kinderen buiten gaan spelen of bij slecht weer binnen knutselen, een spelletje spelen of een (strip) boek lezen. De overblijfouders zijn verantwoordelijk van 11.45-12.45 uur. Daarna neemt de leerkracht het weer over.

Deze opvang is niet gratis; de overblijfouders krijgen een vergoeding en ook wordt er speelgoed aangeschaft voor de overblijfkinderen. De meedraaiende ouders worden ook in de gelegenheid gesteld om een cursus te volgen. De kosten van het overblijven bedragen €1,50 per keer. Bij structureel gebruik van de tussenschoolse opvang vragen we je om voor 10 x vooruit in te kopen. Zodra er 10x opvang heeft plaatsgevonden, krijg je hierover bericht.